Ocena powdrożeniowa – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z podsumowaniem działania funduszowego nr APH/49 9 1 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania budżetu z Bałtyckiego Programu Pomocowego

Program dyskusja podczas warsztatu zawiera wymienione tu grupy panelowe:

 • Metodologia badań dla działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych ze środków Unii Europejskiej w Województwie Kujawsko-Pomorskim
 • Badanie ewaluacyjne polskiej czesci projektu parasolowego Fundusz Małych Projektów Programu IW INTERREG III A Polska (woj. Zachodniopomorskie) Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia 2004-2006
 • Określenie zasadności finansowania projektów w zakresie poprawy efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach finansowania zwrotnego
 • Ewaluacja Działania 5.2 POIG – Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym
 • Analiza efektywności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie programu szkoleniowego Hotel NaSzkolenia Wyjazdowe
 • Analiza kryteriów wyboru projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Rozpoznawalność i znajomość marki Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Poprawa potencjału integracji społecznej na poziomie lokalnym poprzez ekonomię społeczną. Raport na temat Polski.
 • Ocena systemu instytucjonalnego oraz systemu zarządzania i kontroli Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013: możliwości optymalizacji funkcjonowania
 • Identyfikacja najistotniejszych problemów i barier, które mogą wystąpić na etapie realizacji projektów w ramach V osi POIiŚ
 • Ocena stopnia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
 • gospodarki na absolwentów szkół wyższych kierunków
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

  Grant będzie przeanalizowany w aspekcie efektywności w następujących dotowanych sektorach (systematyka wg PKD).:

 • Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
 • Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
 • Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
 • Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
 • Wydawanie gazet
 • Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: lubelski oraz poznański

  Upoważnieni beneficjenci to: „STRUKTURA” Remontowo-Budowlana Spółdzielnia Socjalna, POLAR S.A. , „LENKO” S.A., POLSUPER Sp. z o.o. , Teleradiomechanika Montaż i Naprawa Telewizji Kablowej Jerzy Dąbrówka, Telewizja Kablowa „CHOPIN” Bogdan Łaga, Dariusz Schmidtke Sp. Jawna , AL-BUD , EKO-AL , Instytut Warzywnictwa im. Emila Chroboczka, NORDGLASS II , TASTA Armatura Spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia, Zakłady Lotnicze Margański Mysłowski , DARCO , TYMBARK-GMW SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Prywatny gabinet lekarski dermatologiczny lek. M. Gaworczyk

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.