Pomoc pieniężna na treningi menedżerskie


Klienci ze współpracujących z nami stale korporacji zgłosili wnioski o dotacje i wspólnie z naszymi trenerami dostarczyli niezbędne formularze aplikacyjne do stosownych agencji zarządzających dotacjami.
Ogłaszamy że w ramach funduszu unijnego „Mazowiecki Program Edukacyjny” na weekendowe Firmowe Wykłady Z Pewności Siebie pomoc otrzymały poniższe projekty:

 • Warsztaty Szkoleniowe dla Specjalistów w spółce Cersa
 • Cykl Szkoleniowy z zarządzania firmą impulsem innowacji.
 • „Ochrona patentowa innowacyjnych rozwiązań dotyczących elementów napędowych pojazdów”
 • eksport innowacyjnej metodyki firmy JAKUSZ wspierany przez Unię Europejską.
 • innowacyjny model zarządzania środowiskiem pracy i procesami budowlanymi w ekstremalnych warunkach pogodowych
 • opracowanie (pozyskanie usługi) harmonogramu rozwoju importu dla firmy MOL Sp. z o.o.
 • opracowanie procedury i uruchomienie produkcji uniwersalnych, materiałooszczędnych kolumn osłonowych.
 • sporządzenie i uruchomienie innowacyjnych butli kompozytowych na bazie włókna węglowego
 • opracowanie i uruchomienie do produkcji innowacyjnego układu: sterylizatora i granulatora pasz. 29.53.13-00.00
 • opracowanie i wdrożenie znaczących ulepszeń w maszynach i urządzeniach przemysłowych
 • opracowanie modernizacyjnej metodyki i informatycznego procesu zarządzania dla kodyfikacji linii kolejowej
 • opracowanie symulatora programowo-sprzętowego do weryfikacji planów komponentów wirtualnych IP w układach FPGA. PKWiU 72.21.11
 • platforma eksperymentalnej terapii komórkowej z wykorzystaniem indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (iPS)
 • sporządzenie (zakup usługi) harmonogramu rozwoju eksportu dla firmy TEVOR S.A.
 • rozbudowa przedsiębiorstwa oraz implementacja innowacyjnych metodyki produkcji zabawek w TREFL S.A.
 • proces informatyczny klasy BPM realizujący i kontrolujący funkcjonowanie procesów w przedsiębiorstwie. PKWiU 72.22.12-00.00
 • system zarządzania relacjami z klientem
 • wdrożenie grupy nowoczesnych, komplementarnych laboratoriów badawczych w obszarze mikro-, nano- i optoelektroniki
 • opracowanie serwisu Uczdziecko.pl – wdrożenie nowej e-usługi w obszarze edukacji i dynamizacji dziecka.
 • wdrożenie innowacyjnych e-usług w postaci automatycznych wywiadów medycznych na bazie modelu eksperckiego
 • wdrożenie planu ekspansji importu w przedsiębiorstwie Extrem Sp. z o.o.
 • uruchomienie modelowego systemu zarządzania firmą ALLTAX umożliwiającego integracje z systemami IT partnerów.
 • zbudowanie nowoczesnej, zautomatyzowanej e-usługi służącej do archiwizacji historii przebytych chorób i przebiegu leczenia.
 • stworzenie inteligentnej wyszukiwarki nieruchomości oraz kalkulatora kredytowego i inwestora.
 • wypracowanie cyfrowego serwisu automatycznych rezerwacji usług turystycznych z wirtualnym doradcą.
 • stworzenie zdalnego serwisu gastronomicznego będącego integratorem ofert punktów gastronomicznych z funkcjonalnością zamawiania posiłków przez Internet.

  Tagi: szkolenia dla firm, szkolenie kierowników