Literatura dla abiturientów szkoleń – symulacje


Gorąco prosimy uczestników realizowanych u nas wykładów i gier strategicznych w programie rozwoju kompetencji technicznych o przejrzenie przedstawionych tu książek na szkolenie Symulacje Menedżerskie Dla Inżynierów.
Nadmieniamy w tym miejscu, iż dobrana przez naszych trenerów baza zawiera artykuły wykraczające poza wąską wiedzę o symulacjach i powstała w celu inspiracji w zakresie scenariusza wymyślanych przez Naszych Uczestników gier.

 • Rozwój Umiejętności Przywódczych w Nowoczesnej Organizacji, Dawid Kowalski
 • Szkolenia Zawodowe, Joanna Dudeń
 • Mechanika układów korbowych silników samochodowych
 • Korozja samochodowa i jej zabezpieczenie. Poradnik
 • Materiałoznawstwo – encyklopedia
 • Gry symulacyjne – fundamenty praktyczne
 • Ćwiczenia z fizyki dla kandydatów na wyższe uczelnie
 • Rysunek zawodowy dla ZSZ Prot.nr 60-zamiany
 • Miernictwo elektryczne dla technikum
 • Fizyka dla kl.III Technikum
 • Wielki słownik techniczny rosyjsko-polski
 • Fotografia w praktyce amatorskiej
 • Tablice stali zwykłej jakości
 • Przewodnik młodego wynalazcy
 • Przewodnik majsterkowicza fotografa
 • Prawo wodne komentarz.Przepisy wykonawcze.
 • Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe
 • Słownik naukowo techniczny niemiecko – polski A-L.
 • Orzecznictwo państwowego arbitrażu gospodarczego za r.1983
 • Systemy komputerowe automatyki przemysłowej 1-Isprzęd oprogram
 • Miernictwo elektryczne
 • Psychologia różnic indywidualnych
 • Kodeks karny. Komentarz t.I
 • Rocznik statystyczny 1987
 • Gospodarka finansowa przedsiębiorstw państwowych
 • Język C w systemie CP/M Elworo 800J.
 • Układy cyfrowe
 • Vademecum kierowcy zatrzymywanie prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego.
 • Gospodarka skojarzona cieplno-elektryczna
 • DOS 5.00 od środka
 • Opis pakietu Page Maker wersja 4.0
 • System DOS dla początkujących wersja 5.0 84str.,20cm.
 • Chemcad II.Wersja 2.50 98str.,20cm.
 • Elementy elektroniczne Półprzewodniki, diody 100 str. 24 cm
 • Zadania i problemy z fizyki.Wyd.III Tom I 254str,20cm
 • Kodeks handlowy Stan pr. 01.01.94 311 str., 18 cm
 • Słownik etymologiczny języka polska 806 str., 21 cm.
 • Komputer na co dzień czyli kilka przydatnych programów 438 str. 22 cm
 • Anatomia PC 301 str., 23 cm
 • Symulacje technologiczne – fundamenty teoretyczne
 • Rysunek zawodowy Instalacje sanitarne i rurociągi przemysłowe Wyd.II Podr.dla ZSZ 259 str., 24 cm
 • Elementy informatyki-rozwiązywania zadańWyd.II + dyskietka 231 str., 24 cm
 • Corel DRAD 4.0 – przewodnik obrazkowy 350 str., 23 cm
 • Geografia Polski społeczno-ekonomiczna Wyd II zmienione 300 23cm
 • Excel 5.0 Visual Basic i funkcje 416s 20cm
 • Słownik polsko-angielski 505 str+dod,24 cm
 • Metrologia elektryczna Wyd.V 471 str,24 cm
 • Restrukturyzacja przedsiębiorstwa Szanse i ograniczenia 303 str,20 cm
 • Sieci komputerowe TCP/IP – Zasady protokoły i architektura cz.1 671 str, 24 cm
 • Równania różniczkowe cząstkowe w zagadnieniach fizyki i techniki Wyd.IV 506 str, 24 cm
 • Kamienie milowe Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 479 str, 21 cm
 • Pzegląd geografii ekonomicznej 421 str, 24 cm
 • Zarządzanie personelem – proces kadrowy i jego prawne aspekty 178 str, 21 cm
 • Technika świetlna „98 t.2 Poradnik – informator 424 str, 24 cm
 • Z prawem na ty 314 str, 24 cm
 • Algorytmy – struktury danych i techniki programowania + dyskietka 348 str, 24 cm
 • Psychologia wychowawcza 371 str, 24 cm
 • Internet 239 str, 24 cm
 • Algorytmy – struktury danych i techniki programowania Wyd.II + D-41 348 str, 24 cm
 • Słownik terminów angielsko-polski – za ądzanie, marketing, finanse, rachunkowość, giełda,handel, prawo gospodarcze 287 str, 24 cm
 • Zarządzanie finansami przesiębiorstwa wyd. 5 337s 23cm
 • Rocznik statystyczny Rzeczyposploitej Polskiej 2001 734s 24cm
 • Publiczne prawo bankowe 331 str. 21 cm
 • Leksykon zarządzania finansami ze słownikiem polsko-angielskim i angielsko-polskim 210 str, 21 cm