Audyt projektu – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z podsumowaniem programu nr ZNS/17 3 6 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania kwoty pomocowej z Bałtyckiego Trustu Społecznego

Harmonogram dyskusja podczas konferencji zawiera następujące grupy panelowe:

 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
 • ETCP INDEX (European Territorial Cooperation Project INDEX) – system monitorowania programów i projektów Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna
 • Ocena wpływu projektów dofinansowanych w ramach RPO WK-P na realizację celów Strategii Lizbońskiej
 • Analiza prawidłowości doboru wskaźników monitorowania dla PO IG
 • Weryfikacja jakości wdrożenia założeń EFS na przykładzie studium podyplomowego Hotele NaSzkolenia Integracyjne
 • Analiza systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym procesu komunikacji wewnętrznej
 • Znajomość i skojarzenia związane z logotypami NSS
 • Analiza efektów realizacji projektów w zakresie infrastruktury ochrony środowiska realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim (działania 1.2, 3.1, 3.2) wraz z rekomendacjami dla RPO woj. P
 • Perspektywy rozwoju systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce do 2014 roku w aspekcie realizacji Narodowej Strategii Spójności, celów dyrektyw odpadowych i wykorzystania środków funduszy strukturalnych
 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
 • Zapotrzebowanie grup docelowych na określone typy projektów
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Program będzie omówiony w aspekcie wpływu w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie branżach (podział wg PKD).:

 • Produkcja wyrobów futrzarskich
 • Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych
 • Produkcja monet
 • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 • Szkoły podstawowe
 • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: legnicki oraz nyski

  Upoważnieni beneficjenci to: SZKOLA KIEROWCÓW „TEST” JÓZEF NIZIńSKI, Agroma Wałcz Sp. z o.o., AUTO-GAZ Antoni Dołęga, P.P.H.U. Press-Bet, Telewizja Kablowa Płońsk Spółka z o.o. , Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „BEN-SAT” Bernard Dziedzic, Balton Sp. z o.o. , E- Financial , ITSNET Małgorzata Sałacińska, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji , RENMEDIA Piotr Wójcik, Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o., Biuro Podróży ATUR , Witowskie cieplice – miasteczko wodne , „CITOVET” GABINET WETERYNARYJNY Andrzej Mastalerz

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.