Książki dla absolwentów treningów – gry


Gry symulacyjne w naszym programie dla inżynierów będą stworzone na poniższym materiale teoretycznym.
Gorąco prosimy abiturientów realizowanych u nas zajęć i symulacji decyzyjnych dla specjalistów logistyki, transportu i utrzymania ruchu o przeczytanie poniższych lektur na szkolenie Inżynierskie Gry Strategiczne.
Chcemy zauważyć w tym miejscu, iż poniższa lista zawiera lektury wychodzące poza omawianą na zajęciach wiedzę o symulacjach i służy do inspiracji w zakresie fabuły pisanych przez Państwa symulacji.

 • Szkolenie Postaw Przywódczych w Konkurencyjnej Instytucji, Grzegorz Stefanowicz
 • Szkolenia Menedżerskie, Łucja Balzak
 • Elementy analizy o gospodarce produkcyjnej
 • Materiałoznawstwo
 • Elementy i układy optoelektroniczne /prot.nr2-zamiany/
 • Gry motywacyjne – fundamenty praktyczne
 • Praktyka informacji
 • Obrabiarki do metali cz III zeszyt 2
 • Termodynamika
 • Termodynamika Techniczna
 • Informatyka w praktyce Wdrażanie systemów inf.
 • Zbiór zadań z teorii maszyn cieplnych
 • Wybrane zagadnienia z teorii organizacji i zarządzenia
 • Geografia ekonomiczna Polski
 • Mikroelektronika.Miernictwo ukladow scalonych
 • Wytyczne oprac. Szczegół.instrukcji eksploatacji i urz. elektroen.
 • Tłokowe silniki spalinowe procesy trybologiczne
 • Wykonywanie izolacji termicznych w budownictwie /Leksykon/
 • Miernictwo tyrystorowe.
 • Elementy chemii ogólnej i nieorganicznej
 • Materiały budowlane z technologią betonu
 • Zabezpieczenia przeciwpożarowe placów i zapleczy budów
 • Konstrukcje żelbetowe t.2 wyd.5
 • Energetyka a ochrona środowiska
 • Zarys prawa administracyjnego i nauki administracyjnej
 • Zbrojarz konstrukcji mostowych Leksykon rob. wykwalifik.
 • Szyfr Enigmy.Metody złamania
 • Budownictwo ogólne tom 2/2.Elementy i konstrukcje budowlane.
 • System operacyjny MS-DOS 4,0/5,0
 • Metody komputerowej analizy stałoprądowej nieliniowych układów elektronicznych
 • Słownik naukowo-techniczny angielsko-polski
 • Technika badań wysokonapięciowych.Tom I.Wyd.I. 432str.,23cm.
 • P-Historia filozofi,tomIII. Filozofia XIX wieku i współczesna. Wyd.13.
 • Doktryna społeczno-ekonomiczna Friedricha von Hayeka Ekonomia XX wieku 274 str., 19 cm
 • Projektowanie układów MOS w technice VLSI 159 str., 24 cm
 • Komputerowe wspomaganie w projektowaniu układów regulacji WydI 180s,24cm
 • Technologia – roboty malarskie Podręcznik dla ZSZ Wyd.III 542 str., 20 cm
 • Quattro Pro 4.0 423 str., 23 cm
 • Ekonomia t 2 Podręcznik ekonomii Nr 1 w Europie 479s 23cm
 • Symulacje technologiczne – fundamenty praktyczne
 • Wypadki przy pracy oraz choroby zawodowePrzepisy prawne i objaśnienia dla państwowych i prywatnych zakładów pracy… 108 str., 20 cm
 • Chemia organiczna cz 1 Wyd.III 966 str., 24 cm
 • Modernizuję i odnawiam łazienkę 79 str., 24 cm
 • Operacje bankowe Rozliczenia i ewidencje 143s 20cm
 • Technologia ogólna Fundamenty technologii mechanicznych Wyd 4 292s 24cm
 • Technika łączenia obwodów elektroenergetycznych – przykłady obliczeń 269 str,24 cm
 • Podstawy zarządzania organizacjami 827 str,24 cm
 • Oczyszczanie przemysłowych gazów odlotowych Wyd.II 485 str,24 cm
 • Pzegląd zarządzania finansami cz.1 371 str, 24 cm
 • Atlas geograficzny dla szkół średnich 32 str, 30 cm
 • Komentarz do ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu
 • Socjologia 240 str, 18 cm
 • Novell NetWare 4.x t.2 403 str, 24 cm
 • Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce
 • Aspekty kombinatoryki 289 str, 24 cm
 • Zbiór zadań z fizyki z rozwiązaniami dla szkół średnich 272 str, 24 cm
 • Historia wychowania T.II 378 str, 20 cm
 • Chemia organiczna – rozwiązywanie problemów Wyd.III 686 str, 24 cm
 • Analiza i projektowanie obiektowe 266 str, 24 cm
 • Urządzenia techniki komputerowej.Urządzenia peryferyjne i interfejsy cz.2 169s 24cm
 • Unia gospodarcza i walutowa w Europie 453s 22cm
 • Probalistyka. Rach.prawdopodobieństwa Statystyka maematyczna Procesy stochastyczne. 470s 24cm
 • UNIX – programowanie w SHELLU 566 str, 24 cm
 • Układy elektroniczne cz.II Układy analogowe nieliniowe i impulsowe Wyd.4 466 str, 24 cm