Zawiadomienie – weryfikacja – Kurs Coachów

Ogłoszenie – egzamin – Kurs InstruktorskiZ dniem dzisiejszym prezentujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania testowe dla kandydatów w programie „Akademia Trenerów Wewnętrznych:

Celem trenera w Szkole Trenerów jest analiza oczekiwań edukacyjnych członków jednej z przedstawionych tutaj jednostek pozarządowych i fundacji, a potem przygotowanie dla tej jednostki szkolenia na najbardziej adekwatny do potrzeb jeden z wymienionych tutaj problemów.

Obowiazkowym fragmentem zaliczenia musi koniecznie zostać moduł zamknięte warsztaty projektowe

SZKOŁA TRENERÓW UMOŻLIWIA DO WYKORZYSTANIA TEŻ NINIEJSZE TEMATY SZKOLENIA:

 • Psychologia perswazji w sytuacjach zawodowych
 • trening przywództwa – business studio
 • Efektywne zarządzanie zespołem międzynarodowym
 • Typologia klientów, jako narzędzie zwiększające sprzedaż


  LISTA STOWARZYSZEŃ DLA KTÓRYCH DOPUSZCZA SIĘ ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA:

 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W LEKARTOWIE GMINA PIETROWICE WIELKIE
 • ZWIĄZEK BYŁYCH WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH
 • GMINNY KLUB SPORTOWY „SPÓJNIA”
 • TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH NA ASTMĘ
 • STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE „ŻORY”
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „NASZ DOM” W JANOWIE LUBELSKIM
 • DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU PIELĘGNIARSTWA ONKOLOGICZNEGO
 • MIEJSKI BIAŁOSTOCKI KLUB BRYDŻOWY
 • STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W GORZYCACH
 • HOSPICJUM DOMOWE IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU
 • STOWARZYSZENIE AMAZONEK „EWA”
 • FUNDACJA NA RZECZ RÓŻNORODNOŚCI SPOŁECZNEJ
 • „FUNDACJA DLA DOLNOŚLĄSKIEGO KLASTRA SUROWCOWEGO”
 • STOWARZYSZENIE „MY DLA INNYCH”
 • POLSKIE TOWARZYSTWO RAKIETOWE