Warsztat unijny – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z raportowaniem projektu nr STB/43 5 5 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania dotacji z Bałtyckiego Funduszu Spójności

Program debata podczas seminarium przewiduje następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013
 • ETCP INDEX (European Territorial Cooperation Project INDEX) – system monitorowania programów i projektów Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna
 • Raport z oceny uzupełniającej pt. „Wpływ realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 na wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw”
 • Ocena skuteczności i efektywności Programu Bon na Innowacje
 • Audyt sprawności implementacji założeń EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Hotel na Symulacje Finansowe
 • Ocena systemu wdrażania rekomendacji przez instytucje zaangażowane w realizację Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich i Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
 • Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim
 • Projekty systemowe komponentu regionalnego realizowane przez Instytucję Pośredniczącą PO KL
 • Przewidywany wpływ inwestycji infrastrukturalnych realizowanych na obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich w ramach działań 3.1 i 3.2 ZPORR oraz działań 2.3 i 2.6 SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. An
 • projektów Funduszu Spójności 2000-2006″
 • Raport roczny z „Badania beneficjentów ostatecznych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006” przedstawiający dane dotyczące osób pracujących, które ukończyły udział we wsparciu w okresie od kwietnia do grudnia 2006 roku
 • Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz systemu kształcenia i szkolenia w ramach EFS
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Projekt zostany przeanalizowany pod kątem efektywności w następujących dofinansowanych sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna
 • Produkcja szkła gospodarczego
 • Produkcja statków i konstrukcji pływających
 • Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
 • Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich
 • Transport wodny śródlądowy pasażerski
 • Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
 • Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: zamojski oraz białobrzeski

  Upoważnieni beneficjenci to: Dongguan Dongxiao Stationery And Gifts Co. Ltd., Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego S.A., Zakłady Tworzyw Sztucznych „ERG” w Pustkowie S.A., Anpol Anna Kunca, GOSAT-MEDIA Sp. z o.o. , „ELSTAR” S.C. Zdzisław Jabłczyński, Wanda Kowalska, AVIMOT , Duch Morza Przemysław Jasiecki, Tadeusz Duch spółka cywilna, Grupa Innowacyjna Ekopoz Spółka komandytowa, LUG LIGHT FACTORY SP. Z O.O., Source Sp. z o.o., Transition Technologies S.A., ATON-HT , „CENTRUM MEDYCZNE KARDIOMED URSUS” , P.H.U PIOTROWSKI

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.