<!–more–>Różnego rodzaju gry terenowe dla pracowników cieszą się coraz większą popularnością pośród większych i mniejszych firm. Kadra menadżerska dostrzega bowiem duże zalety, jakie odnieść można po zorganizowaniu czegoś takiego. Dobrze przeprowadzona gra znacząco może wzmocnić pracownicze relacje, a oprócz tego poszerzyć kompetencje i umiejętności tak bardzo przydatne na wielu stanowiskach.
<br>
Jakiś czas temu z ogromnym rozmachem została zorganizowana przez jedną z firm farmaceutycznych gra szkoleniowa dla pracowników, którą wielu ludzi uznało za największą w Polsce. Mieli bowiem okazję w niej uczestniczyć w zasadzie wszyscy zatrudnieni, co w sumie dało 450 osób. Oprócz tego wszystkim się opiekowało 35 trenerów, jacy ponosili odpowiedzialność za organizację zajęć z zespołami graczy.
<br>
Niewielką część z tej trenerskiej grupy stanowiły osoby z firmy wszystko organizującej, ale zdecydowaną większość kadra zatrudniona w firmie farmaceutycznej. Przybyli oni wcześniej do hotelu, w którym wszystko było organizowane, i przeszli tam odpowiednie przeszkolenie. Dzięki temu bez większego problemu poradzili sobie z pracą z uczestnikami.
<br>
Jednym z ważniejszych trenerów był Prezes koncernu, który w prywatnym życiu jest doświadczonym alpinistą. Zdecydował się on wykorzystać swoje zainteresowania i pasję do tego, aby w oparciu o wyprawę w góry dać słuchaczom dużo interesującej wiedzy na temat zarządzania zespołem ludzi, motywowania i rozwiązywania sporów. Tym samym nawiązał on do tematyki zespołowej pracy, tak istotnej w praktycznie każdej firmie.
<br>
W czasie pobytu na szkoleniu wszystkich uczestników podzielono na 25 grup, które przez cały dzień zajmowały się zaplanowanymi celami. Najważniejszą część wspomnianej gry stanowiły półgodzinne eksperymenty społeczne, to znaczy nietypowe, wymagające nieszablonowego podejścia zadania, w których uczestnicy musieli się wykazać komunikacją, zaufaniem i kreatywnością.
<br>
Eksperymenty kończyły się daniem grupie tak zwanych kart problemowych, z jakimi ta musiała się zaznajomić. Podczas analizowania tych kart w rzeczywistości uczestnicy analizowali własne zachowania przez pryzmat pięciu istotnych kompetencji, co pozwalało im na odniesienie się do swoich codziennych zajęć.