Ćwiczenia edukacyjne – hipotezy do pracy magisterskiej


Ogłaszamy iż na programie Metodyka Kształceniowa i Gry Umiejętnościowe rekomendujemy następujące problemy do prezentacji zaliczeniowej:

  • gra komunikacyjna : „Atrakcyjność turystyczna Kotliny Jeleniogórskiej” oraz „Opady atmosferyczne na Roztoczu”
  • zabawa decyzyjna – „Oblicza współczesnej Ukrainy w polskiej prasie na modelu ocenianych tytułów” oraz „Prawo do ochrony życia w Polsce na tle europejskim”
  • zabawa kreatywna : „Motyw diabła w polskiej kulturze ludowej” i Zespołowe Gry i „Promocja marki Toyota za pośrednictwem internetu”
  • gra strategiczna : „Susze w Polsce” i „Wizerunek Europy Środkowo-wschodniej w esejach Andrzeja Stasiuka „Jadąc do Babadaj” i „Dojczlid””
  • gra edukacyjna : „Film Krajów byłej Jugosławii obraz wojny i przeżyć człowieka” i „Księżniczki niemieckie na dworach wczesnopiastowskich”
  • gra komunikacyjna – „Uzdrowiska Ziemi Kłodzkiej i ich rozwój” i „Fotografie wojenne w kulturze współczesnych mediów”
  • gra zespołowa – „Europejczycy w Ameryce – filmowy obraz spotkania kultur” oraz „Miejsce i rola kobiety w polskich strukturach politycznych w kontekście problematyki równouprawnienia płci”
  • gra kreatywna – „Tekst tajny – socjolekt więzienny. Przenikalność prasy więziennej do języka współczesnej młodzieży ” i „Polisemiotyczność reklamy Poczty Polskiej”
  • symulacja biznesowa : „Rozum i uczucie w powieściach Jane Austen” oraz „Przemiany społeczno-kulturowe w Polsce lat 90-tych XX w. na przykladzie polskiej twórczości filmowej”