Gry menedżerskie – hipotezy do pracy zaliczeniowej


Ogłaszamy iż na studiach Edukacja Innowacyjna i Gry Integracyjne rekomendujemy tu przedstawione opracowania do pracy dyplomowej:

  • zabawa językowa : „Obraz polityczki w publistyce tygodnika „Polityka” w latach 2008-2010” oraz „Motyw zbrodni w pierwszych utworach Fiodora Dostojewskiego”
  • gra strategiczna : „Internet a sukces w nauce” i „”Niewiele wie ten, kto dużo przeżył. Wiele ten, kto dużo podróżował”. Walory Lübeck dla turystyki kulturowej”
  • zabawa decyzyjna : „Strategia reklamowa rodzinnej firmy usługowej” i Symulacje i „Historia i filmowa legenda „Titanica””
  • symulacja menedżerska : „Zagadnienie trudnych relacji między matką a córką w dyskursie familijnym” i „Ucieczka z kina „Wolność” wobec tradycji literatury europejskiej ”
  • zabawa menedżerska – „Obraz Polski i Polaków w prasie brytyjskiej” oraz „Hongkong w powieściach Jamesa Clavell’a „Toi-Pan” i „Noble House””
  • symulacja językowa – „Wpływ telewizji na aktywność fizyczną i zdrowy styl życia” i „Tragizm ludzkiej egzystencji w pierwszych utworach Mikołaja Gogola oraz Iwana Turgieniewa”
  • zabawa komunikacyjna – „Siedem kobiet – siedem etapów twórczości Pabla Picassa” oraz „Wizerunek idealnego mężczyzny w ogłoszeniach matrymonialnych”
  • gra językowa – „Czy w Polsce potrzebna jest instytucja prezydenta” oraz „Agresja w języku polityki”
  • symulacja menedżerska : „Społeczny przekaz i odbiór kobiety w poezji Anny Małgorzaty Piskurz” oraz „Zróżnicowanie parowania na terenie Polski”