Referencje – szkolenia z zarządzania – Ośrodek Treningu

Lista nagrodzonych wniosków w programie dofinansowań Amerykańskiego Grantu Akademickiego:

  • 9/N/PODKARPACKIE-, wielopoziomowe usprawnienie produkcji innowacyjnych interaktywnych i integracyjnych urządzeń rekreacyjno – sportowych, Grupa Saternus Sp. z o.o. S.K.A., Dla tego aplikacji zaakceptowano subsydia na symulacje decyzyjne. Zalecane w tym projekcie szkolenia handlowe najlepiej zrealizuje firma szkoleniowa Mindlab .
  • E4/N/ŁÓDZKIE-, Rozwój przedsiębiorstwa poprzez automatyczna reorganizacja innowacyjnego procesu produkcji., DRUKARNIA DIMOGRAF SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego aplikacji zaakceptowano subwencję na gry decyzyjne. Rekomendowany trener zarządzania: Szymon Herra. Zalecane warsztaty sprzedażowe w spółce Instytut Rozwoju Biznesu
  • 6/Z/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, automatyczna reorganizacja nowej e-usługi o nazwie Movers oraz ulepszenie dotychczasowo świadczonej e-usługi udostępnianej pod adresem www.getstudent.pl, PAKKO.EU SP Z O.O., Dla tego zgłoszenia zatwierdzono środki na gry team building. Rekomendowany trener interpersonalny: Jacek Santorski. Zalecane warsztaty sprzedażowe w fundacji Schenk Institute
  • F3/P/WARMIŃSKO MAZURSKIE-, unowocześnienie i komercjalizacja innowacji produktowych poprzez zakup innowacyjnej tokarki sterowanej numerycznie, ROBERT KRYŚ TURBOWIÓR, Dla tego zgłoszenia przyznano dotację na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener przywództwa: Mateusz Herra. Zalecane szkolenia w firmie Schenk Institute
  • –2/L/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, Rozwój potencjału konkurencyjności i innowacyjności firmy, dzięki wdrożeniu innowacji produktowej i procesowej w oparciu o nabyte urządzenia i oprogramowanie., Pagomet Sp z o.o., Dla tego wniosku przyznano dotację na gry strategiczne. Rekomendowany trener przywództwa: Szymon Batko. Zalecane szkolenia w instytucie Training Partners
  • C4/N/KUJAWSKO POMORSKIE-, Graficom stawia na innowację Gb6/F/PODKARPACKIEs, DARIUSZ MIERZWA GRAFICOM, Dla tego zgłoszenia ogłoszono finansowanie na symulacje team building. Rekomendowany trener przywództwa: Szymon Skała. Zalecane treningi menedżerskie w agencji Akademia przygoda
  • D1/I/POMORSKIE-, Druk zabezpieczonych hologramem i zmiennym numeratorem innowacyjnych opakowań farmaceutycznych oraz etykiet typu peel-off przy % inspekcji i zapewnieniu jakości, ASTER JACEK HUĆ, Dla tego projektu ogłoszono dotację na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener biznesu: Andrzej Tymochowicz. Zalecane szkolenia w agencji Schenk Institute