Dotacje na warsztaty biznesowe


Informujemy że w ramach pogramu unijnego „Zachodniopomorski Fundusz Społeczny” do eksperckiego etapu dostały się następujące aplikacje:

 • zbudowanie internetowego serwisu, na którym świadczona będzie e-usługa wymiany walut dla spłacających kredyty w walutach obcych – szkolenia z obslugi klienta
 • stworzenie MultiCAD ABW – inteligentnego narzędzia wymiany danych między procesami ABW oraz jej Partnerów – Producentów i planantów, korzystających w procesie projektowania z cyfrowego modelu 3D – szkolenia negocjacyjne
 • Treningi Menedżerskie – szkolenia biznesowe
 • wypracowanie dynamicznej infrastruktury informatycznej umożliwiającej bezobsługowe przetwarzanie i wymianę zasobów pomiędzy użytkownikami interdyscyplinarnego modelu – szkolenia menedżerskie
 • wypracowanie portalu egzaminacyjnego dla młodzieży gimnazjalnej, przygotowującej sie do zdania egzaminu do szkół średnich – szkolenia z kreatywności
 • zbudowanie serwisu cyfrowego wspierającego zarządzanie zasobami ludzkimi w zakresie projektów wynagrodzeń pracowniczych – warsztaty interpersonalne
 • stworzenie, wdrożenie i świadczenie e-usług dla diabetyków i ich najbliższego otoczenia w postaci e-dzienniczka samokontroli, e-kalkulatora, e-akademii i e-informatora diabetyka – warsztaty z zarządzania projektem
 • przyrost konkurencyjności Firmy poprzez implementacja platformy wymiany informacji typu B2B – szkolenia biznesowe
 • modyfikacja strategii spółki Gerda na rynkach UE Etap 1 – przygotowanie planu rozwoju importu – treningi sprzedażowe
 • kontrola efektów wykorzystania toru w jądrowym reaktorze energetycznym – szkolenia ze stresu
 • automatyzacja i usprawnienie sprzedaży usług telekomunikacyjnych poprzez zastosowanie platformy typu B2B – szkolenia z obslugi klienta
 • badanie metodyki i implementacja do produkcji biokominka bezdymnego w firmie Planika Sp z oo – szkolenia pracownicze
 • Budowa infrastruktury informatycznej spełniającej standardy umożliwiające współpracę biobanku onkologicznego z europejskimi sieciami naukowo-badawczymi – treningi z asertywności
 • Budowa Wytwórni Konstrukcji Stalowych w miejscowości Folwark Koplany – szkolenia z obslugi klienta
 • Dynamiczna identyfikacja neuronowa źródłem innowacji w zastosowaniu do odnawialnych źródeł energii – szkolenia interpersonalne
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez uruchomienie innowacyjnej linii do wytwarzania szczotek w całości z surowców wtórnych i podlegających w całości recyklingowi – szkolenia interpersonalne
 • Elektrochemiczne bioczujniki do detekcji aktywacji receptorów RAGE – narzędzia taniej teranostyki – warsztaty z komunikacji