Czy nowoczesne technologie mają ma duży wpływ na ilość bezrobotnych.

Ostatnie parę miesięcy to poprawiająca się sytuacja na rynku pracy – jak pokazują statystyki podane przez Ministerstwo Pracy, poziom bezrobocia uzyskał najmniejszy poziom od 1991 roku. W październiku wyniosło około ośmiu procent, a spadki widoczne były w 14 ze wszystkich województw. Taka sytuacja oznacza dla pracodawców, że mogą mieć oni coraz więcej problemów ze znalezieniem dobrych pracowników.

Z całą pewnością sytuacja tego typu ma miejsce w technologicznych branżach, w nich już od kilku lat pracownicy mają świadomość tego, że stawianie warunków jest po ich stronie. Jednak taka sytuacja zaczyna mieć miejsce w coraz większej ilości branż, także w obszarach, w jakich jeszcze do niedawna warunki dyktowały firmy.

Sytuacja tego typu będzie dość korzystna nie tylko dla pracowników, ale także dla całości gospodarki, którą pomoże napędzić wzrost wypłat. Dodatkowo coraz większą rolę ogrywają dodatkowe benefity, którymi pracownicy są kuszeni. Można do nich między innymi zaliczyć sportowe karty, opiekę zdrowotną czy pakiety ubezpieczeniowe dla całej rodziny.

Co ciekawe, w naszym kraju trendy są zupełnie inne, niż w reszcie świata, gdzie obserwuje się ciągły wzrost bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja pracy ocenia, że już w tym roku liczba osób nie mających stałego zatrudnienia osiągnąć nawet poziom powyżej dwustu milionów. Główną przyczyną tego typu problemów jest gorsza koniunktura gospodarcza.

Pomimo opinii wielu ludzi, technologiczny rozwój i zwiększająca się automatyzacja nie mają wielkiego wpływu na wysokość bezrobocia. Takie hasła słyszy się często od XIX wieku, a w dalszym ciągu mimo używania dużej liczby urządzeń i maszyn pracownicy cały czas są potrzebni. Natomiast faktycznie tak jest, że nowoczesne technologie będą powodowały znikanie niektórych zawodów i tworzenie się innych.

Ich liczba w ostatnich latach bardzo dynamicznie rośnie, albo w bezpośredni sposób one korzystają z nowoczesnych technologii, albo będą zapewniać jej obsługę na odpowiednim poziomie. Z tego też powodu widoczna jest coraz bardziej decentralizacja zatrudnienia i powiększenie elastyczności zatrudnionych osób, które chcąc mieć atrakcyjne zajęcie inwestować muszą w swój rozwój i nie bać się zmian.