Dlaczego stres ma negatywny wpwływ na pracowników.

Chodzenie na zwolnienia lekarskie z powodu chorób stanowi ogromny problem zarówno dla samych firm, jak również naszego ZUSU. W czasie zwolnienia lekarskiego pracownik nie może wykonywać swoich zawodowych obowiązków, ale również mu się należy za ten czas odpowiednie wynagrodzenie. Przy określonej liczby dni na zwolnieniu będzie je płacił pracodawca, a później taki obowiązek przejmuje ZUS.

W zapobieganiu pracowniczym chorobom niezwykle istota jest prewencja, dlatego też w takie działania często się też angażuje Państwowa Inspekcja Pracy. Jednym z ważniejszych obszarów, w których działania tego typu zostały rozpoczęte, jest zapobieganie i przeciwdziałanie niepożądanym skutkom zawodowego stresu pośród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W z związku z tym zostały przygotowane liczne warsztaty i szkolenia poświęcone tej tematyce.

Pracodawcy przy tym projekcie mogą skorzystać dodatkowo z licznych narzędzi, jakie pozwolą zbadać wysokość ryzyka w firmach, które prowadzą. Tym sposobem można będzie podjąć właściwe działania zapobiegające, a dodatkowo wdrożyć środki profilaktyczne chroniące przed występowaniem zawodowego stresu.

Jak widać po statystykach, ten właśnie czynniki to jeden z najczęściej występujących przyczyn nieobecności pracowników. Szacuje się, że ponad połowa zwolnień lekarskich będzie efektem postępujących kłopotów z nieradzeniem sobie ze zbyt dużym napięciem w pracy. Tylko problemy z układem mięśniowo-szkieletowym są częściej zgłaszane pośród problemów z wykonywaniem obowiązków zawodowych.

Za długo trwający stres negatywnie się odbija na wielu różnych obszarach naszego życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale też osobistej. Może spowodować zwiększające się kłopoty ze zdrowiem fizycznym i psychicznym, a nie leczony stać się może powodem poważnych chorób. Narażenie przez dłuższy czas na stresowe warunki może się nawet zakończyć ciężką nerwicą czy depresją.

Pracownicy często nie wiedzą zupełnie, ile niepożądanych skutków niesie dla nich życie w nieustannym stresie. Skutki tego typu sytuacji będą się również odbijać na codziennym działaniu firmy, bowiem znacznie się zmniejsza produktywność i zadowolenie, a zwiększa liczba wypadków i zwolnień chorobowych.