Symulacje integracyjne – materiały do zaliczenia


Informujemy iż na kursie Andragogika i Gry Eksperymentalne akceptuje się tu przedstawione tematy do superwizji końcowej:

  • gra komunikacyjna – „Żydzi w Poznaniu na przestrzeni wieków” oraz „Tożsamość narodowa młodzieży ukraińskiego pochodzenia w Polsce. Problematyka komunikacji kulturowej na portalach społecznościowych”
  • gra strategiczna – „Walory krajoznawcze Doliny Bystrzycy (dopływu Wieprza)” i „Walory turystyczne i kulturowe Gniezna”
  • gra strategiczna – „”Nad Niemnem”: Kresowe społeczeństwo po upadku Powstania Styczniowego” oraz Gry Biznesowe oraz „Obraz szkoly w filmach Wojciecha Marczewskiego”
  • zabawa kreatywna : „Państwowa Straż Pożarna w Gnieźnie przeszłość i teraźniejszość, przyszłość” oraz „Dwie twarze Oskara Schindlera”
  • gra edukacyjna – „Dziedzictwo kulturowe wobec wyzwań współczesności koncepcje programowo-organizacyjne Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.” oraz „Właściwości fizykochemiczne i mechaniczne cienkowarstwowych pokryć z azotku boru”
  • zabawa menedżerska – „Kultura narodu i mniejszości narodowych Republiki Macedonii” i „Obrazy rzeczywistości w tygodnikach lokalnych na studium przypadku Przeglądu Gnieźnieńskiego”
  • symulacja menedżerska – „Promocja miasta Gniezno przez sport” i „Tabu narodzin i śmierci w powieści „Frankenstein” czyli nowożytny Prometeusz Mary Wollstonecraft Shelly”
  • symulacja słownikowa : „Wizerunek śmierci w literaturze polskiego średniowiecza (na przykładzie „Rozmowy mistrza Polikarpa ze śmiercią” i „Skargi umierającego”)” oraz „Kościół pod wezwaniem świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Sokolnikach na tle przestrzeni kulturowo-religijnej parafii”
  • symulacja decyzyjna – „Od tradycji pogańskiej do kultury chrześcijańskiej Europy środkowo-wschodniej. Działalność chrystianizacyjna Cyryla, Metodego i św. Wojciecha” i „Obraz Ukraińca w polskiej świadomości społecznej (na empirycznym materiale badania ankietowego)”