Gry szkoleniowe – założenia do pracy magisterskiej


Zawiadamiamy iż na studiach Dydaktyka Doswiadczalna i Gry Szkoleniowe rekomenduje się nizej wymienione publikacje do zaliczenia:

  • zabawa kreatywna : „Współczesne aspekty etyczne funkcjonowania mediów. Rola i spory etyczne we współczesnym dyskursie medialnym” i „Rola Kościoła Katolickiego w procesie integracji europejskiej”
  • zabawa menedżerska – „Rozumienie pojęcia mobbing” i „Polki w przestrzeni publicznej”
  • zabawa biznesowa – „Jaskinie tatrzańskie jako składnik atrakcyjności turystycznej Tatrzańskiego Parku Narodowego” oraz Gry Menedżerskie i „Inkwizycja jako instrument polityczny i społeczny działalności Kościoła Katolickiego w wiekach średnich”
  • gra zespołowa – „Uniwersytet w Internecie, a Internet na uniwersytecie. Cyberprzestrzenne doświadczenia Collegium Europaeum Gnesnense” oraz „Kierunki wyjazdów turystycznych studentów Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej oraz Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej w 2012 roku”
  • gra komunikacyjna – „Znaczenie przyjaźni w powieściach Katarzyny Grocholi” i „Obraz przemocy w obozach koncentracyjnych i łagrach na podstawie dzieł literackich”
  • symulacja słownikowa : „Przyczyny wypadków narciarskich na terenie Bieszczadzkiej Grupy GOPR w latach 2004/2005-2008/2009” oraz „Drogi Ukrainy do Pomarańczowej Rewolucji w oparciu o eseistykę Jurija Andruchowycza”
  • gra decyzyjna : „Tren – modyfikacje i trwanie gatunku literackiego (na modelu utworów Jana Kochanowskiego, Sebastiana Fabiana Klonowica i Zbigniewa Herberta)” oraz „Hiszpańska dynastia. Luis Baunel, Carlos Saura i Pedro Ammodovar jako twórcy kina europejskiego”
  • zabawa kreatywna : „Wizerunek idealnego mężczyzny w ogłoszeniach matrymonialnych” i „Mogilno: współrzędne czasu historycznego przestrzeń geokulturowa”
  • gra edukacyjna – „Skuteczność reklamy wyborczej” i „Kobieta w ortodoksyjnym judaizmie”