Ćwiczenia strategiczne – zagadnienia do pracy zaliczeniowej


Ogłaszamy iż na programie Trening Interpersonalny i Symulacje Umiejętnościowe rekomenduje się prezentowane na niniejszej liście tezy do egzaminu:

  • zabawa językowa : „Perswazyjne role pierwszych stereotypów wizerunkowych w reklamie” oraz „Częstość i długotrałość występowania zjawisk atmosferycznych w Sandomierzu w latach 1991-2010”
  • zabawa edukacyjna – „Obraz przemocy w obozach koncentracyjnych i łagrach na podstawie pierwszych dzieł literackich” oraz „Obraz kobiety w polskim serialu telewizyjnym na przykldzie serialu „Na wspólnej””
  • gra słownikowa : „Opinie dostępnych grup pacjentów na temat poprawy zdrowia po pobycie w uzdrowisku” i Gry Decyzyjne i „Polska literatura podróżnicza. Na podstawie pierwszych twórców romantycznych”
  • zabawa komunikacyjna – „Poetyka kina socrealistycznego na studium przypadku filmów „Dom na Pustkowiu” Jana Rybkowskiego i „Piątka z ulicy Barskiej” Aleksandra Forda” i „Serwisy internetowe Wielkopolskich Organizacji Pożytku Publicznego – Obserwacja treści i funkcjonalności”
  • zabawa kreatywna – „Wpływ dadaizmu na współczesne formy myślenia o sztuce” i „Rola Kościoła Katolickiego w procesie integracji europejskiej”
  • symulacja słownikowa – „Gnieźnieńska prasa drukowana a kampanie wyborcze w 2006 r.” oraz „Afrodyta/Wenus jako przykład przedstawienia wizerunku kobiety w literaturze i sztuce antycznej”
  • symulacja menedżerska – „Wierzenia, religie i obrzędy na terenie Bułgarii” oraz „RMF FM, Radiowa Trójka, Radio Maryja- rożne głosy współczesności. Synteza polskich rozgłośni radiowych”
  • symulacja strategiczna : „Rasizm jako przejaw wykluczenia” i „Autorytet Ojców Kościoła w encyklikach Jana Pawła II”
  • zabawa biznesowa : „Uścisk Erosa i Tanatosa w filmie „Fanny i Aleksander” Ingmana Bergmana oraz „Przełamując fale” Larsa von Triera” i „Wizje człowieka w twórczości P. K. Dicka”