Audyt projektu – zaproszenie – projekty EFS

W związku z realizacją działania funduszowego nr ZNY/53 1 1 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania budżetu z Luksemburskiego Programu Edukacyjnego

Harmonogram dyskusja w czasie panelu przewiduje następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1)
 • Ocena systemów wskaźników monitorowania w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Ocena działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych podjętych w latach 2007-2008 oraz I kwartale 2009 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
 • Ocena efektów wspierania środkami ZPORR (działania 2.5, 3.4) i SPO WKP (działania 1.2.1, 1.2.2, 2.1, 2.2.1, 2.3) sektora MŚP
 • Analiza stopnia wdrożenia celów EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Hotele Na Szkolenia w Szczyrku
 • Badanie przyczyn różnic w poziomie płatności realizowanych w ramach ZPORR na poziomie województw – badanie przeprowadzone w województwach dolnośląskim, lubuskim i mazowieckim w okresie sierpień – listopad 2006r.
 • Ocena zainteresowania projektodawców oraz grup docelowych wybranymi formami wsparcia w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie dolnośląskim
 • Analiza zapisów Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • Ocena zdolności beneficjentów do realizacji projektów wpisanych na Indykatytwną Listę Projektów Indywidualnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (tak zwana lista IPI)
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu programu Operacyjnego EWT Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia – Polska (Województwo Zachodniopomorskie)
 • Ewaluacja projektów budujących potencjał organizacji wspierających osoby niepełnosprawne poszukujące pracy
 • Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim”
 • Ocena wpływu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN

  Fundusz zostany przeanalizowany w aspekcie potencjału rozwojowego w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Wytwarzanie produktów przemiału zbóż
 • Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno
 • Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
 • Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
 • Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich
 • Przeładunek towarów
 • Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
 • Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: chrzanowski oraz m. Słupsk

  Upoważnieni beneficjenci to: Cementownia „ODRA” S.A. , IMPEXMETAL – INTERMAT Sp. z o.o., Auto-Gaz Elektromechanika Pojazdowa, KOMPLEKSOWE USŁUGI BRUKARSKIE, TOYA Sp. z o.o. , Pan Jacek Krasnodębski , Apeiron Synthesis Sp. z o.o., COIGDZIE.PL Sp. z o.o. , HORIZONT DANIEL LISIŃSKI, MDA GROUP S.C. Krzysztof Janiak, Mateusz Sitarz, SKYWARE s.c. Koryl Paweł, Warzybok Dawid, YourOptions – Krzysztof Mejszutowicz, „UNLIMIT” , Automatech Spółka z o.o., Impladent D.Niesiobędzki Sp. J.

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.