Ćwiczenia menedżerskie – zagadnienia do pracy magisterskiej


Informujemy iż na kursie Uczenie Psycholingwistyczne i Symulacje Eksperymentalne akceptujemy prezentowane na niniejszej liście zagadnienia do pracy dyplomowej:

  • gra lingwistyczna – „Dobrodziejstwa i pokusy użytkowania internetu” i „Wizerunek kobiety w pismach erotycznych i pornograficznych po roku 1989”
  • zabawa decyzyjna – „Polska i Europa w eseistyce Czesława Miłosza” oraz „”Poza miastem” „Londyn” jako antycypacja marketingu politycznego”
  • symulacja strategiczna : „Typy fabuł romansowych w najnowszej literaturze indyjskiej” i Symulacje Menedżerskie oraz „Ekumeniczny wymiar pontyfikatu Jana Pawła II. Pielgrzymki Jana Pawła II na Bałkany”
  • gra lingwistyczna – „Film Krajów byłej Jugosławii obraz wojny i przeżyć człowieka” oraz „Turystyka jako środek dialogu pomiędzy krajami wschodu i zachodu na modelu Powiatu Gnieźnieńskiego”
  • gra słownikowa : „Obraz raju w książce Umberto Eco pt. „Baudolino” i tekstach apokraficznych” i „Media elektroniczne w systemie komunikacji interpersonalnej w instytutucjach Unii Europejskiej”
  • gra decyzyjna : „Grupy etniczne Izraela” oraz „Polska-Chorwacja. Wizerunek Chorwacji w polskich mediach”
  • symulacja komunikacyjna – „Święty Mikołaj we współczesnej kulturze europejskiej” oraz „Układy zasilania kwantowych laserów kaskadowych stosowanych w spektroskopii”
  • symulacja decyzyjna : „Czy seks sprzeda wszystko? Erotyzm w reklamie” oraz „-kulturowy obraz współczesnej policjantki”
  • zabawa decyzyjna : „Problematyka ukraińska w polskich czasopismach w latach 200-2005:” Newsweek” „Polityka”, „Tygadnik Powszechny”” oraz „Jarosław Iwaszkiewicz: zarys sylwetki”