Ćwiczenia z zarządzania – zagadnienia do pracy dyplomowej


Informujemy że na studiach Organizacja Szkoleń i Gry Szkoleniowe zalecamy następujące tezy do egzaminu:

  • symulacja zespołowa – „Miejsca walk polskich żołnierzy na zachodzie jako obiekty turystyki kulturowej:Arhem Driel – „O jeden most za daleko”” i „Ciemne strony miłości. Emma Bovary i Izabela Łęcka – studium porównawcze postaci”
  • symulacja lingwistyczna – „Współczesny model rodziny w dwóch odmiennych kulturach amerykańskiej i polskiej” oraz „Dworek Zdziechowski w Słaboszewku kolo Mogilna 1922-1939. Historie Rodu i Genius loci”
  • symulacja zespołowa : „Słownictwo handlowe ” oraz Naukowe Gry Negocjacyjne oraz „Obraz raju w książce Umberto Eco pt. „Baudolino” i tekstach apokraficznych”
  • gra biznesowa : „Bohaterowie bajek w bułgarskim i ukraińskim folklorze” oraz „Projekt spływu canoe po Wieprzu”
  • gra biznesowa : „Oczami mężczyzny i kobiety – „Odyseja” Homera i „Penelopiada” Nargaret Atwood” i „Helleńsko-Słowiańskie związki kulturowo-historyczne na Bałkanach na przestrzeni dziejów”
  • gra menedżerska : „Małżeństwo w starożytności chrzescijańskiej” i „Chwyty perswazyjne stosowane w handlu”
  • zabawa językowa – „Komedia w średniowieczu” i „Zaprojektowanie i wykonanie oświetlacza LED do diagnostyki i naświetlania stosowanego w terapii fotodynamicznej”
  • zabawa menedżerska : „Imagologiczne aspekty w marketingu politycznym” oraz „Weryfikacja powieści psychologicznejna przykladzie „Zbrodni i kary” Fiodora Dostojewskiego”
  • symulacja decyzyjna : „Zakłócenie komunikacji w internetowym przekazie reklamowym” oraz „Żywot świętych na ekranie ”