Scenki komunikacyjne – wytyczne do pracy dyplomowej


Informujemy że na kursie Edukacja Innowacyjna i Gry Eksperymentalne rekomendujemy poniższe problemy do zaliczenia:

  • symulacja menedżerska – „Semiramida Pólnocy czy demon zła? Wizerunek polityczny Katarzyny II” oraz „Adam Mickiewicz jako komentator własnej twórczości”
  • gra biznesowa : „W kręgu wierzeń pogańskich starożytnych Słowian” i „Dziennik Wacława Niźyńskiego”
  • gra edukacyjna : „Współczesne zjawiska globalizacji a procesy regionalizacji w Unii Europejskiej” i Gry Menedżerskie i „Czynniki lokalizacji miast na Lubelszczyźnie”
  • zabawa lingwistyczna : „Tren – modyfikacje i trwanie gatunku literackiego (na przykładzie pierwszych utworów Jana Kochanowskiego, Sebastiana Fabiana Klonowica i Zbigniewa Herberta)” i „Wikipedia jako „rzetelne” źrodło informacji”
  • gra kreatywna : „Atereotypizacja roli Kobiety w polskiej reklamie telewizyjnej” oraz „Świete drogi Europy”
  • symulacja komunikacyjna – „Moc perswazyjna napisów ostrzegawczych na przykadzie napisów ostrzegawczych na opakowaniach papierosów” oraz „O jedności Europy na studium przypadku wybranych tekstów Jana Pawła II”
  • zabawa menedżerska : „Projekt wycieczki rowerowej po Wyżynie Lubelskiej i Roztoczu” i „Zamek w Kórniku jako ośrodek narodowej tożsamości”
  • zabawa językowa – „Wizja państwa w Kronice Polskiej Galla Anonima” i „Obraz przemocy w kinie współczesnym”
  • gra słownikowa : „Liryka dekadencka i odrodzeńcza Leopolda Staffa na tle poezji młodopolskiego Lwowa literackiego” oraz „Obraz Matki w literaturze najnowszej”