Subwencje na warsztaty HR


Informujemy że w ramach pogramu dofinansowań „Śląski Program Edukacyjny” do ostatniego etapu przechodzą znajdujące się na poniższej liście programy:

 • wypracowanie mobilnej mobilnej platformy informacji o natężeniu ruchu drogowego i utrudnieniach drogowych – TrafficInfo – szkolenia z konfliktów
 • stworzenie nowatorskiej e-usługi prowadzonej na portalu EMIASTAPL – szkolenia interpersonalne
 • Pracownicze Szkolenia Dla Menedżerów – warsztaty z delegowania
 • zbudowanie ogólnodostępnego cyfrowego modelu wsparcia zarządzania zasobami domowymi i przedsiębiorstw – szkolenia z kreatywności
 • zbudowanie Portalu informacyjnego Uzdrowiska Świętokrzyskie – treningi z przywództwa
 • zbudowanie portalu ZamieszkamTupl do prezentacji ofert firm oraz wirtualnego planowania domu – szkolenia HR
 • zbudowanie, uruchomienie i promocja platformy dostarczającej kompleksowe narzędzie do zarządzania nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych – szkolenia z kreatywności
 • progres konkurencyjności firmy poprzez rozszczerzenie działalności o rynki zagraniczne – treningi miekkie
 • zwiększenie importu kosmetyków przez Firmę Bass Cosmetics Walewska Bilons SpJ – szkolenia handlowe
 • Aktywne wspieranie ekspansji społeczeństwa informacyjnego przez rozbudowę globalnego serwisu i oprojektowania Open Source Wikia możliwą dzięki utworzeniu nowoczesnego środowiska testowego opartego na koncepcji Continuous Integration (CI) – treningi pracownicze
 • Badania i rozwój innowacyjnych systemów pomiarowych w ochronie środowiska – treningi ze stresu
 • Badania nad modelem ekstrakcji informacji i wdrożenie otrzymanych rozwiązań w warunkach komercyjnych – szkolenia z zarządzania czasem
 • Budowa i implementacja modernizacyjnej platformy współpracy B2B dla grupy przedsiębiorstw branży OFE – szkolenia z obslugi klienta
 • Centrum innowacyjnych technologii Laserowych do produkcji nowoczesnych ekologicznych kotłów energetycznych – warsztaty ze stresu
 • dyskontipl “ pierwsza w Polsce mobilna struktura wyprzedażowa – szkolenia z asertywności
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez implementacja nowoczesnej metodyki produkcji naczep – treningi pracownicze
 • interaktywna wymiana informacji pomiędzy parnerami w biznesie szansą na skok technologiczny firmy Med-All – treningi z komunikacji