Gry biznesowe – podstawy programowe do pracy magisterskiej


Informujemy iż na kursie Uczenie Psycholingwistyczne i Gry Integracyjne zezwala się na prezentowane na niniejszej liście tezy do zaliczenia:

  • zabawa lingwistyczna : „Słownictwo handlowe ” oraz „Pozytywistyczny spór o kształt powieści”
  • zabawa słownikowa – „Masaż leczniczy i relaksacyjny jako forma odnowy biologicznej w opinii osób powyżej 50 roku życia” oraz „Hierofania w religii chrześcijańskiej ikony i relikwie jako materialny nośnik wiary”
  • zabawa komunikacyjna : „Kobieta w społeczeństwie polskim XVI – XVIII wieku” i Coachingowe Gry Symulacyjne i „Działalność turystyczna i krajoznawcza hufca ZHP „Podlasie” w początku XXI wieku”
  • zabawa menedżerska – „Internet globalne zagrożenie kulturowo-cywilizacyjne” oraz „Cywilizacja śmierci – kulturowe uwarunkowania zachowań proekologicznych”
  • zabawa zespołowa – „Ku Klux Klan – dzieje i ideologia. Detekcja krytyczna” oraz „Unia Europejska, jako próba zjednoczenia Europy, Idea a rzeszywistość”
  • symulacja biznesowa : „Rola i zadania samorządu terytorialnego na przykladzie Starostwa Powiatowego w Pleszewie” oraz „Wybrane kreacje i osobowości romantyczne”
  • zabawa komunikacyjna – „Znaczenie przyjaźni w powieściach Katarzyny Grocholi” oraz „Obraz polityczki w publistyce tygodnika „Polityka” w latach 2008-2010”
  • gra menedżerska – „Świete drogi Europy” i „Polska i Europa w eseistyce Czesława Miłosza”
  • symulacja decyzyjna – „Fraszka z dziejów gatunku w literaturze polskiej” oraz „Wykorzystanie faktów w autokreacji polityka”