Ćwiczenia menedżerskie – seminarium dr Kierszniok


Scenki szkoleniowe – wymagane tytuły na szkolenia:

 • Gry Szkoleniowe dla studiów magisterskich
 • Ocena biznesowa najważniejszych problemów występujących w projektach szkoleniowych z zakresu transportu drogowego wybranych w trybie konkursowym w ramach działań menedżerskich i finansowych 6.1 oraz 8.2 POIiŚ
 • Gry z zarządzania , mgr E. Bubalik
 • By czas nie zaćmił i niepamięć. Wybór kronik średniowiecznych
 • Historyczny opis Miasta Krakowa i iego okolic (reprint)
 • Symulacje biznesowe , mgr G. Bukowski
 • Ocena biznesowa działań menedżerskich i finansowych informacyjno-promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WZ w latach 2007-2013 w województwie zachodniopomorskim oraz rekomendowanie działań menedżerskich i finansowych informacyjno-promocyjnych w nowej perspektywie finansowej
 • Ocena biznesowa systemu zarządzania i wdrażania Priorytetu X Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Rybołówstwa 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”
 • Rynek Krakowski
 • W starym Krakowie
 • konkurs gramatyki j.angielskiego Grammar Master
 • Mątwa, czyli hyrkaniczny światopogląd – Stanisław Ignacy Witkiewicz (35)
 • Czarnoksiężnik z Volkyanu – Tonith Lee (354)
 • Ludzki punkt widzenia – William Tenn (1389)
 • Polowanie na lisa – William H. Hallahan (1706)
 • Lot nad oceanem – Antonii Marczyński (2279)
 • Crouch end – Stephen King (2992)
 • Portrety liryczne – Maria Jentys (3813)
 • Historia filozofii (tom 2) – Władysław Tatarkiewicz (4418)
 • Zmierz Husajna – Henryk Suchar (4586)
 • Program – Wahadło – Robert Silverberg (5524)
 • Przybysz (tom 3 – Spadkobierca) – Caroline Janice Cherryh (6223)
 • Poezja polska w latach 1939-1968 (Część 2) – Edward Balcerzan (7512)
 • Symulacje szkoleniowe , dr C. Blach