Praca zaliczeniowa – dla coachów – kierunek przywództwo


SYMULACJA NR 1: opracować sesję szkoleniową dot. przywództwa na podstawie oglądania krótkich scen z jednego z następujących filmów:

 • Dróżnik ; Thomas McCarthy
 • Lektor; Stephen Daldry, Eureka; Shinji Aoyama
 • Pole marzeń; Phil Alden Robinson
 • WALL-E; Andrew Stanton, Teoria chaosu; Tony Giglio
 • Żywot Mateusza; Witold Leszczyński
 • Arizona Junior; Ethan Coen, Joel Coen, Głośniej od bomb; Przemysław Wojcieszek
 • Wniebowstąpienie; Jerzy Englert, Dekalog I; Krzysztof Kieślowski
 • Rushmore; Wes Anderson
 • Symetria; Konrad Niewolski, Akademia Wojskowa; Neal Israel
 • Monster; Patty Jenkins
 • Uwolnić orkę ; Simon Wincer

  ĆWICZENIE NR 3: przygotować artystyczną zabawę motywacyjno – integracyjną na podstawie tekstu do jednego z następujących utworów muzycznych:

 • Cure, The, Pornography, Piersi, Powrót do raju
 • Rush, Counterparts, Living Colour, Stain, Bowie, David, Ziggy Stardust
 • Ministry, The Land Of Rape And Honey, Red Hot Chili Peppers, Out In L.A., Sting, …Nothing Like The Sun
 • Metallica, Metallica

  ZADANIE NR 3: – Umiejętność poprawnego prezentowania niejasnych instrukcji. Stworzyć komunikatywną dla statystycznego polaka zasadę łykania jednej zznajdujących się na naszej liście substancji medycznych:

 • 90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego – stałe postacie farmaceutyczne
 • 161.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego – kwas walproinowy i jego sole – postacie farmaceutyczne o normalnym uwalnianiu
 • 110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego – pochodne triazolu – stałe postacie farmaceutyczne
 • 78.1, Hormony przysadki i podwzgórza – donosowe postacie farmaceutyczne desmopresyny
 • 214.3, Alergeny pyłków roślin – produkty do leczenia podstawowego
 • 101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego – stałe postacie farmaceutyczne
 • 2.0, Inhibitory pompy protonowej – stosowane doustnie