Wylosowane warsztaty biznesowe

 • Ewaluacja POIG 2010
 • Flycomp – koncepcja e-usługowa dla pilotów samolotów i innych statków powietrznych
 • Implementacja informatycznego programu zintegrowanego B2B z uwzględnieniem procesów logistycznych oraz wykorzystania innowacyjnych rozwiązań z dziedziny analizy finansowej – szkolenia ze stresu
 • Inicjowanie innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych wykorzystujących potencjał lotnictwa lekkiego – treningi z zarządzania czasem i otwarte szkolenia negocjacyjne
 • nowoczesne technologie leków sercowo-naczyniowych o szczególnym znaczeniu terapeutycznym i społecznym – szkolenia z przywództwa
 • Szkolenia Kreatywne Katowice – szkolenia menedżerskie i sobotnie szkolenia sprzedażowe
 • Interferometr ze zmienną długością fali
 • elektroniczna koncepcja publikacji e-książek dla wydawców społecznych i zawodowych na platformy mobilne i desktopy – treningi ze stresu
 • Inwestycja w innowacyjną technologię produkcji form wtryskowych – szkolenia z zarządzania czasem
 • Konfigurator Domów – inteligentna usługa tworzenia procesów budynków mieszkalnych i zagospodarowania działki –
 • Licytacje elektroniczne i szkolenia on-line – zbudowanie, udostępnienie i uruchomienie na rynek nowych e-usług przez firmę Logintrade Sp z oo – warsztaty z przywództwa
 • Music Wave – nowoczesne indywidualizowane e-narzędzie skutecznego audiomarketingu
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – szkolenia z asertywności
 • Obecni w sieci – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice – szkolenia z asertywności
 • Osiągnięcie progresu konkurencyjności i innowacyjności apteki poprzez nabycie urządzeń i osystemowania umożliwiającego elektroniczną wymianę informacji – warsztaty ze stresu
 • Paletyzator – nowoczesne maszyna do automatycznego układania opakowań na paletach
 • Pierwsze centrum outsourcingu e-faktur – zoptymalizowana usługa masowej e-faktury – treningi z przywództwa
 • Poprawa konkurencyjności firmy POLDRÓB poprzez uruchomienie elektronicznego systemu B2B wśród partnerów handlowych – szkolenia z obslugi klienta
 • Potencjalny antybiotyk oraz metoda pozyskiwania nowych związków przeciwbakteryjnych
 • program Międzynarodowe plany Doktoranckie – plany realizowane w trakcie studiów doktoranckich w Polsce w ramach współpracy międzynarodowej jednostek naukowych (zwany MPD) – szkolenia z zarządzania czasem
 • Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad modułem sprężającym powietrze – szkolenia z zarządzania czasem
 • Rezerwujnet – platforma on-line wspierania zarządzania klubem sportowym
 • wzmocnienie strategii działania importu poprzez uczestnictwo w targach i misjach międzynarodowych – treningi z zarządzania projektem
 • unowocześnienie działalności importowej firmy Absolut poprzez pozyskanie planu intensyfikacji importu
 • wzmocnienie strategii działania działalności eksportowej poprzez sporządzenie harmonogramu rozwoju importu – szkolenia zamkniete
 • rozwój Firmy „PH PODHALE” Sp z oo poprzez działalność importową
 • wzmocnienie strategii działania firmy SILVEST SA poprzez pozyskanie inwestorów zewnętrznych – szkolenia biznesowe
 • unowocześnienie mobilnego rynku usług turystycznych poprzez stworzenie cyfrowego Portalu z Mechanizmem automatycznego Doboru Spersonalizowanej Oferty Turystycznej Mia Bassa Slesia
 • Specjaslityczna pomoc doradcza w przygotowaniu przedsiębiorstwa do pozyskania inwestora zewnętrznego – szkolenia handlowe
 • Strategie zarządzania międzynarodowego oparte na własności intelektualnej Promocja korzyści z ochrony własności intelektualnej w polskich przedsiębiorstwach
 • Trójmiejskie Fora Studenckie “ serwis społecznościowy dla studentów trójmiejskich szkół wyższych – warsztaty z zarządzania projektem
 • Uruchomienie produkcji nowoczesnych wielkogabarytowych izolatorów osłonowych w ZPE ZAPEL SA – warsztaty z asertywności
 • Wdrażanie planu ekspansji importu
 • WeConnectpl – mobilna struktura nowej generacji do automatyzacji obsługi klienta firm sektora MŚP – warsztaty z przywództwa
 • Własność intelektualna – źródłem kapitału nowoczesnego przedsiębiorcy – treningi z przywództwa
 • Wspomaganie osiągania i oceny zgodności z normami i standardami (NOR-STA)
 • Wyposażenie w sprzęt i materiały biurowe Instytucji Pośredniczącej w MG – szkolenia interpersonalne
 • Wzmocnienie konkurencyjności firmy WOJSIAT poprzez wzmocnienie eksportu i promocji – szkolenia firmowe
 • pozyskanie i implementacja narzędzia informatycznego B2B dla klientów firmy Moto Budrex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wraz z otoczeniem modelowym
 • nabycie i implementacja wielopoziomowego modelu ONETASK usprawniającego procesy wymiany informacji pomiędzy firmą Netizens i klientami – szkolenia zamkniete
 • Zintegrowany model wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego (ZiZOZap) – treningi zamkniete}