Dotacje na kursy zamknięte

Potwierdzamy że w ramach pogramu dotacyjnego „Świętokrzyski Program Strukturalny” na dwa Warsztaty Dla Kierowników grant otrzymały opisane poniżej przedsięwzięcia:

 • Szkolenia dla Pracowników w firmie Sordex
 • Warsztaty Szkoleniowe z wdrażania nowoczesnych rozwiązań korporacyjnych wsparciem dla zmian organizacyjnych.
 • Termosterowalne polimery biozgodne jako zamienniki skóry do leczenia oparzeń i ran
 • innowacyjna struktura mobilnego wsparcia sprzedaży ECOD Agent 3.0
 • zaawansowana e-usługa edukacyjna: symulator-biznesu.pl.
 • sporządzenie innowacyjnych produktów i metodyki dla ekologicznej uprawy roślin sadowniczych;.
 • sporządzenie technologii oraz uruchomienie produkcji maszyn dla wysokowydajnego druku cyfrowego na przedmiotach przestrzennych.
 • sporządzenie dokumentacji dla przygotowania terenu inwestycyjnego „Przy Obwodnicy” w Słupsku
 • sporządzenie i wdrożenie nowej metodyki produkcji detali do układów chłodniczych
 • opracowanie i komercjalizacja serwera połączeń IP PBX GAMMA opartego na procedury VoIP.
 • sporządzenie METODYKI MODELOWANIA APLIKACJI ROZRACHUNKOWYCH DLA PLATFORM systemOWYCH SOA
 • sporządzenie wzoru przemysłowego i uruchomienie do produkcji produkcji linii wzorniczej 10 interaktywnych prezenterów e-P.O.S.
 • koncepcja dystrybucyjna dla małych witryn zdalnych
 • przygotowanie harmonogramu importu dla Firmy Xylab Mobile na rynki Ameryki Północnej i Południowej
 • rozbudowa przedsiębiorstwa ATS S.A. poprzez opracowanie Centrum Serwisowego.
 • zintensyfikowanie DZIAŁAŃ eksportOWYCH PRZEZ PRZEDSIEBIORSTWO INTERKOBO SP. Z O.O.
 • proces wspomagania wytwarzania narzędzi zorientowany na szybką realizację zamówień
 • stworzenie elektronicznego serwisu systemowego zamawiania zdjęć i foto upominków.
 • wdrożenie Wirtualnego Doradcy Podróży
 • wdrożenie innowacyjnego systemu wymiany informacji elektronicznej B2B SX-EDI
 • wdrożenie systemu systemowej wymiany danych inżynierskich pomiędzy przedsiębiorstwem DRO – KONSULT i Partnerami
 • wdrożenie aplikacji B2B w Biurze Rachunkowym ŻYGADŁO-BIS oraz u jego partnerów.
 • wypracowanie nowoczesnego portalu płatności masowych ExpertPoint.pl
 • zbudowanie inteligentnych platform cyfrowych wspomagających drogą elektroniczną działalność sektora MŚP w zakresie organizacji produkcji i dystrybucji towarów.
 • zbudowanie elektronicznego portalu konferencyjnego zapewniającego dobór informacji, obsługę promocji, komunikację oraz rejestrację uczestnictwa i płatności.
 • zbudowanie zdalnego serwisu umożliwiającego nawiązywanie relacji osobistych

  Tagi: szkolenia z dotacją, szkolenie załogi