Książki dla słuchaczy kursów – gry


Gry symulacyjne w naszym programie dla inżynierów będą stworzone na przedstawionym tutaj materiale informacyjnym.
Bardzo prosimy absolwentów naszych kursów i gier decyzyjnych w ramach ścieżki inżynierskiej o opanowanie najważniejszych treści z przedstawionych tu lektur przed wykładem Symulacje Menedżerskie.
Nadmieniamy w tym miejscu, że poniższa baza zawiera opracowania wychodzące poza klasyczną wiedzę o symulacjach i ma posłużyć do inspiracji odnośnie fabuły wymyślanych przez Naszych Słuchaczy gier.

 • Budowanie Kompetencji Przywódczych w Konkurencyjnej Organizacji, Grzegorz Stanisławski
 • Szkolenia Projektowe, Joanna Aldowska
 • Praktyka struktury administracji państwowej
 • Maszyny i urządzenia energetyczne cz.I
 • Uwaga Prąd elektryczny
 • Gry symulacyjne – fundamenty praktyczne
 • Mała Kronika Ludowego Wojska Polskiego 1943/73
 • Za co płaci członek spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego
 • Fizyka dla kl.5 LO,Technikum i LZ
 • Elektrony i dziury w półprzewodnikachj
 • Zadania z równań różniczkowych cząstkowych
 • Mechanika techniczna t IV
 • Projektowanie obrabiarek zagadnienia ogólne iprzykłady
 • Pozycja i rola mistrza w zakładzie pracy
 • Elektrotechnika ogólna w zadaniach.
 • Matematyka dla studiów eksperymentalnych
 • Ekonomia polityczna kapitalizmu
 • Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe w pytaniach i odpowiedziach
 • Obróbka skrawaniem stopów aluminium.
 • Pomiary cieplne i energetyczne
 • Budujemy na działce z drewnai betonu
 • Emerytury i renty.Wybór przepisów.
 • Poradnik zakładowego pracownika ochrony przeciwpożarowej
 • Ochrona srodowiskowa kulturowego t1
 • Gospodarka środkami trwałymi w przedsiębiorstwie
 • Ochrona pracy kobiet ,młodocianych i osób niepełnosprawnych
 • Kodeks pracy oraz przepisy wykonawcze i związkowe
 • Ochrona elektrochemiczna przed korozją
 • Mały słownik pożarniczy
 • Metody całkowania równań różniczkowych zwyczajnych
 • Prawo jazdy. Egzamin próby CD wyd. I
 • Windows 3.1 okno na świat
 • Ekologia – wybór przyszłości 374 str., 24 cm
 • Logika i filozofia Wybór pism 519 str., 20 cm
 • Oksfordzki podręcznik medycyny klinicznej 801 str., 18 cm
 • Elektryczność wokół nas Wyd II 223 str., 23 cm
 • Zapobieganie porażeniom elektrycznym w urządzeniach elektroenergetycznych wysokiego napięcia 161 str., 20 cm
 • MIDI muzyczny standard dla komputerów 221 str., 21 cm
 • Vademecum budowlane 659 str., 20 cm
 • Symulacje w kursach – podstawy teoretyczne
 • Wypadki przy pracy oraz choroby zawodowePrzepisy prawne i objaśnienia dla państwowych i prywatnych zakładów pracy… 108 str., 20 cm
 • Konstrukcje żelbetowe T 4 Wyd.5 509 str., 25 cm
 • Konstrukcje żelbetowe T.1 Wyd.III 384 str., 24 cm
 • Drzewa i krzewy liściaste T.II 318 + dod.,24 cm
 • Finanse we współczesnej gospodarce ( w ujęciu makroekonomicznym) 134 str.20 cm
 • Sto lat socjologii polskiej od Supińskiego do Szczepańskiego 923 str, 23 cm
 • Ochrona przyrody i wód wyd 1
 • Asystentka menedżera 239 str 20 cm
 • Leksykon analizy szkolnej 480 str, 24 cm
 • Technologia.Roboty zbrojarskie i betoniarskie. 399 str, 20 cm
 • Reengineering w przedsiębiorstwie
 • Projektowanie instalacje sanitarne i el ektryczne 376 str, 24 cm
 • Maszyny i urządzenia cieplne i energetyczne Wyd.V 384 str, 24 cm
 • Praktyka kierowania Jak kierować osobą innymi i firmą
 • Pzegląd teorii obwodów T.2 Wyd.III 410 str, 24 cm
 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa 448 str, 24 cm
 • Historia – vademecum maturzysty 511 str, 20 cm
 • Anatomia człowieka IV.Odśrodkowy układ nerwowy. 475 str, 24 cm
 • Analiza ilościowa Pracownia chemiczna wyd 5 190s 24cm
 • Praktyczny słownik niemiecko-polski, polsko-niemiecki 400 str, 24 cm
 • Stosunki międzynarodowe. Teorie-systemy-uczestnicy 286s 23cm
 • Outlook 2000 PL dla każdego 541 str. 24 cm
 • Marketing w Internecie 281 str, 24 cm
 • Poradnik inżyniera elektryka T. 3